ДРУГИ УСЛУГИ

БАНД ООД продължава да разширява своя портфейл от услуги, за да задоволи нарастващите нужди на своите клиенти.

С помощта на партньорите ни от "ПОД Алианц България" АД, Алианц България ЗАД и Алианц България Живот ЗАД, на които сме официален партньор, ще се опитаме да съдействаме в максимална степен за договаряне на най-добрите застрахователни условия за Вас, вашите служители и техните роднини, при най-изгодни тарифи и премии в областта на общото застраховане, живото-застраховането и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване.

Митническо представителство и митническо агентство – действия като упълномощен представител на базата на делегирани с изрично писмено пълномощно права.

Изготвяне на справки за вземания и задължения от и към чуждестранни лица съгласно Валутния Закон.

Оценки на имущество и цяло предприятие от лицензиран оценител. 

Консултации при управлението на персонала и набирането на професионално подготвени кадри.

Съдействие при избор на служба по трудова медицина.